CZYM JEST EWANGELIA

 


Skrypt

Poniżej zamieszczamy skrypt nauczania pt. 'Czym jest ewangelia'.

Autorzy starają się pokazać cały aspekt ewangelii, nie tylko jej najbardziej popularną część, czyli łaskę i zbawienie. Autorzy ze 119 Ministries w swoim nauczaniu zatytułowanym 'Czym jest ewangelia' poruszają następujące sprawy:
- Czym jest Ewangelia - Definicja Ewangelii - Święta Jahwe a Ewangelia - Ewangelia według Pawła - Ewangelia a Posłuszeństwo - Ewangelia a Błogosławieństwa i Przekleństwa - Ponowne Zgromadzenie Domu Izraela - Ewangelia jako Tajemnica - Kim są Poganie - Tajemnica Chrystusa - Ewangelia o Królestwie - Wielkie Posłannictwo - Wieczna Ewangelia


Pobierz skrypt w postaci pliku pdf

Copyright ©  by Bogusław Kluz